Макарова, В.В. 2020. «Напрямки формування усталеної структури системи сільськогосподарського землекористування». Bulletin of Sumy National Agrarian University, вип. 3 (85) (Листопад), 75-80. https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/190.