Скопова, О.С. 2020. «Теоретичні аспекти економічної сутності та складових ресурсного потенціалу аграрних підприємств». Bulletin of Sumy National Agrarian University, вип. 3 (85) (Листопад), 69-74. https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/189.