(1)
Стиранка, А. Теоретико-методичні засади розвитку маркетингового управління з врахуванням цифровизації. bsnau 2020, 155-159.