Цілі та проблематика

Видання «Вісник СНАУ. Економіка і менеджмент» – це міжнародний науковий журнал відкритого доступу. Редакційна колегія ставить за мету надання платформи для висвітлення результатів досліджень з економічної тематики українським та зарубіжним вченим.

Проблематика досліджень: загальні актуальні економічні проблеми, економіка сільського господарства та суміжних дисциплін, управління підприємствами та підвищення їхньої конкурентоспроможності, проблеми розвитку сільських територій, вивчення тенденцій сталого розвитку та гармонійного розвитку сучасного суспільства та навколишнього середовища тощо.